Bilimsel Çalışmalarİnanç N, Akalın A, Saka M, Dağ B, Üngenalp T, Dönmez S.
Diyabetik Hastalarda Kan Şekeri, Kolesterol Ve Kan Basıncı Değerleri Ile Beden Kitle İndeksi Ve Bel Kalça Oranı Arasındaki Ilişki.
II. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Diyetetik Kongresi
12-14 Nisan 1995, Ankara.

Demirkol M, Baykal T, Sewell A, Hüner G, Şarbat G, Dönmez S, Baysal S.U, Böhles H.J.
Diagnosis And Treatment Of Organic Acidemias: Eight Years Experience In Istanbul.
7th Asian-European Workshop On Inborn Errors Of Metabolism
Antalya, Abstract Book. p: 12-13, 2000.

Hüner G, Kuru N, Dönmez S, Şarbat G, Baykal T, Seçkin Y, Ozer I, Baysal S.U, Demirkol M.
Breast-Feeding Experience In Phenylketonuria. 7th Asian-European Workshop On Inborn Errors Of Metabolism,
Antalya, Abstract Book. p: 29-30, 2000.

Şarbat G, Hüner G, Baykal T, Dönmez S, Ruiter J.P.N, Wanders R.J.A, Demirkol M.
Neonatal Onset Succinyl-Coa: Acetoacetate Transferase Deficiency Diagnosed At The Age Of 2 Years. VIII

International Congress Of Inborn Errors Of Metabolism.
Cambridge, UK. J Inherit Metab Dis 2000; 23 (suppl 1): 113, 2000.

Şarbat G, Hüner G, Dönmez S, Özer I, Baykal T, Demirkol M.
Süt Çocukluğu Döneminde Iki Ciddi Hipertrigliseridemi Vakasında Tedavi Yaklaşımı.
22. Pediatri Günleri, 2000’li Yıllarda Çocuk Sağlığı.
18-21 Nisan 2000, İstanbul, Özet Kitabı, s. 266, 2000.

Özer I, Şarbat G, Hüner G, Dönmez S, Baykal T, Demirkol M.
Evde Ve Hastanede Enteral Beslenme: Sekiz Yıllık Deneyim.
4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, Bursa, s.97, 2000.

Şarbat G, Dolar O, Hüner G, Dönmez S, Gün F, Salman T, Demirkol M.
Ağır Gastrointestinal Disfonksiyonlu Bir Gastroşizis Vakasında Nütrisyonel Tedavi.
4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, Bursa, s.98, 2000.

Demirkol M, Hüner G, Dönmez S, Baykal T, Seçkin Y.
Feasibility Of Breast-Feeding In Inborn Errors Of Metabolism: Experience In Phenylketonuria.
17th International Congress of Nutrition. August 27-31, 2001, Vienna. Ann Nutr Metab 2001; 45 (suppl 1): 497-8.

Demirkol M, Hüner G, Baykal T, Podskarbi T, Shin Y.S, Seçkin Y, Dönmez S, Han G, Lee B.
Clinical And Biochemical Findings In 27 Late Diagnosed Patients With Homocystinuria. 39th Annual Symposium For

The Study Of Inborn Errors Of Metabolism.
4-7 September, 2001 Prauqe. J Inherit Metab Dis 2001; 24 (suppl 1): 48.

Hüner G, Demirkol M, Baykal T, Podskarbi T, Dönmez S, Seçkin Y, Shin Y.S.
Galactosemia: Clinical Experience In Diagnosis And Treatment In Istanbul. 8th Annual Asian-European Workshop

On Inborn Errors Of Metabolism.
Vilnius, Lihuania, 8-13 September, 2002. Laboratorine Medicina (special supplement), 2002.

Garibağaoğlu M, Dönmez S, Mergen Ö, Saydam R, Hasbay A. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumu.
IV. Uluslararası Katılımlı Beslenme Ve Diyetetik Kongresi 2-5 Nisan 2003, Antalya, Özet Kitabı. S:194, 2003.

Dönmez S, Demirkol M, Karaağaoğlu N, Baykal T, Hüner G, Kuru N, Seçkin Y, Karaağaoğlu E.
Erken Tedavi Başlanan Okul Öncesi Yaş Grubu Klasik Fenilketonürili Çocukların Beslenme Durumu.
IV. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Diyetetik Kongresi 2-5 Nisan 2003, Antalya, Özet Kitabı. S:162, 2003.

Dönmez S, Demirkol M, Karaağaoğlu N, Baykal T, Hüner G, Kuru N, Seçkin Y.
Okul Öncesi Klasik Fenilketonürili Hastaların Beslenme, Büyüme Ve Gelişme Durumunun Sağlıklı Kardeşleri Ile

Karşılaştırılması. 7. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar Ve Beslenme Kongresi 2003; 11-14 Haziran, s.183, 2003.

Yıldız E, Hüner G, Dönmez S, Baykal T, Seçkin Y, Demirkol M. Glikojen Depo Hastalığı (GDH) Tip Ia Ve Tip III Karşılaştırılması.

7. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar Ve Beslenme Kongresi 2003; 11-14 Haziran, s.199, 2003.

Hançerli S, Dönmez S, Hüner G, Demirkol M.
Vaka Sunumu: Chanarin-Dorfman Hastalığında Beslenme Tedavisinin Değerlendirilmesi.
7. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi 2003; 11-14 Haziran, s.208, 2003.

Çardak Ö.K, Dönmez S, Hüner G, Demirkol M, Süoğlu Ö.
Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumunda Yaşayan Kistik Fibrozlu Bir Vaka Işığında Perkütan Endoskopik

Gastrostominin Beslenme Tedavisine Katkısı.
7. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi 2003; 11-14 Haziran, s.209, 2003.


Çardak Ö.K, Hüner G, Dönmez S, Demirkol M, Süoğlu Ö, Gün F, Sökücü S, Salman T.
Doğumsal Metabolik Hastalıklarda Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulaması.
7. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi 2003; 11-14 Haziran, s.210, 2003.

Hançerli S, Parman T, Dönmez S, Hüner G, Demirkol M.  
Vaka Sunumu: Aneroksiya Nervoza Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım.
7. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi 2003; 11-14 Haziran, s.213, 2003.

Dönmez S, Hüner G, Baykal T, Seçkin Y, Demirkol M. Mut – Metilmalonik Asidemide (MMA) Anne Sütü Ile Beslenme

Uygulaması. 7. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi 2003; 11-14 Haziran, s.216, 2003.

Demirkol M, Hüner G, Baykal T, Kuru N, Dönmez S, Seçkin Y. Problem Solving In Inborn Errors Of Metabolism

(IEM): Fifteen Years Experience In Newborn Screening, Diagnosis And Therapy In Istanbul.
J Inherit Metab Dis. 26 (suppl: 2), p. 4, 2003.

Seçkin Y, Oktay A, Demirkol M, Hüner G, Kuru N, Dönmez S, Baykal T.
Nutritional Education Program For 4–6 Years Group Children With Phenylketonuria (PKU).
J Inherit Metab Dis. 26 (suppl: 2), p. 34, 2003.

Hüner G, Dönmez S, Baykal T, Demirkol M.
Breastfeeding Experience In Inborn Errors Of Metabolism Other Than Phenylketonuria (PKU).
J Inherit Metab Dis. 26 (suppl: 2), p. 204, 2003.

Dönmez S, Demirkol M, Karaağaoğlu N, Baykal T, Hüner G, Kuru N, Seçkin Y. Nutrition,
Growth And Development Of Pre-School Classical Phenylketonuria (PKU) Patients And Their Healthy Siblings.
J Inherit Metab Dis. 26 (suppl: 2), p. 207, 2003.

Baş M, Dönmez S.
Ağırlık Yönetim Programı Sonrasında Yeme Kontrolünde Öz Yeterlilik Ve Bazı Psikolojik Faktörlerdeki

Değişimler.
V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi kongre bildiri kitapçığı s: 256-257, 12 – 15 Nisan 2006 Ankara.

Elmacıoğlu F, Dönmez S, Asal C, Atayata F.
Özel Bir Firmanın Eğitim Desteğinin Değerlendirilmesi. V. Uluslararası Beslenme Ve Diyetetik Kongresi Kongre

Bildiri Kitapçığı s: 284-285, 12 – 15 Nisan 2006 Ankara.

Elmacıoğlu F, Dönmez S, Sunter AF, Asal C, Rekşen Y.
Sağlıklı Beslenme Bilgisi Edinmede Eğitimin Etkisi. V. Uluslararası Beslenme Ve Diyetetik Kongresi Kongre

Bildiri Kitapçığı
s: 285-286, 12 – 15 Nisan 2006 Ankara.

Baş Murat, Dönmez S.
Self-Efficacy And Restraint In Relation To Weight Loss Among Obese Men And Women In Turkey.  
15 th European Congress on Obesity, 22-25 April 2007 Budapest, Hungary. Int. J. of Obesity. 31: 1484-1490, 2007.

Besirikli D, Elmacıoğlu F, Aksoy S, Dönmez S.
İlköğretim Öğretmenlerinde Sağlıklı Beslenme Indeksinin Değerlendirilmesi.
Vi. Uluslararası Beslenme Ve Diyetetik Kongresi Kongre Bildiri Kitapçığı S: 261-262, 2-6 Nisan 2008 Ankara.

Aksoy S, Elmacıoğlu F, Besirikli D, Dönmez S. Erişkin Kadınların Popular Diyetlere Yaklaşımları.
VI. Uluslararası Beslenme Ve Diyetetik Kongresi Kongre Bildiri Kitapçığı S: 225, 2-6 Nisan 2008 Ankara.

Baş Murat, Dönmez S.
Türkiye’de Obez Kadın ve Erkeklerde Özyeterlilik ve Kaçınmanın/yasaklamanın Kilo Kaybı ile ilişkisi
Appetite, 697-705, 2008.

Baş Murat, Dönmez S.
Self-Efficacy And Restraint In Relation To Weight Loss Among Obese Men And Women In Turkey.  
Appetite, 697-705, 2008.