Yüksek Protein Kemikleri EritirYÜKSEK PROTEİNLİ BESİNLERİN SIK TÜKETİMİ KEMİK KIRILMALARINI ARTTIRIR

Araştırmalarım gün geçtikçe yüksek proteinli beslenme şeklinin ciddi yan etkilerini bir bir ortaya çıkmasını sağlıyor. Hemen tüm araştırmalarda yüksek proteinli yiyeceklerle takip edilen hastalarda özellikle normal gereksinimden günde 50 gramın üzerinde alınan proteinin idrarla kalsiyumun atımını normalden 60 mg kadar daha fazla atıldığını göstermektedir. Buna beslenme biliminde negatif kalsiyum oluşum riski denilmektedir.

Vücutta bulunan kalsiyumun ) 99’u kemiklerde yer almaktadır. Yenilen her ekstra proteinli yiyecek hiperkalsiürik etki yaratarak ospeopeni veya osteoporotik kırıklara neden olduğu deneysel araştırmalar doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Amerika Kemik Sağlığı Hastalıkları İdaresi raporunda düşük proteinli beslenmek kemik yoğunluğunu azalttığı gibi yüksek proteinli yiyeceklerle uzun süre beslenmenin idrarla kalsiyum atımını hormonsal olarak etkileyerek kemiğin yapısında ciddi hasarlara neden olduğunu belirtmiştir.

Amerika’da yayınlanan Journal of Clinical Nutrition dergisinin 2012 yılında yayınladığı araştırmasında protein alımı arttıkça kemiklerden kalsiyumun da daha fazla oranda demineralize olup idrarla atıldığını açıklamıştır. Buna karşılık sadece Journal Clinical Endocrinology Metabolism dergisinde yayınlanan bir araştırmada yüksek protein alımının idrarla kayba yol açmadığını ve osteoporoza neden olmadığını belirtmişti. Bu farklı sonuçlar yine de kanıta dayalı veriler olduğu düşünüldüğünde bireysel ayrıcalıklara bağlı olarak bazı kişilerde risk yaratmayacağını düşündürse de yapılan daha fazla araştırma yüksek proteinli besinlerin kemik yoğunluğunu olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.

Ancak yeterli düzeyde yani ılımlı proteinli besinlerle beslenmek vücutta inanılmaz sağlığı iyileştirici etkileri oluşturmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın yiyeceklerdeki hayvansal yağ miktarını azaltmak olduğunudur. Yapılan önemli bir araştırmada günde her bir kilo başına 0.8 gram protein ile beslenen kadın erkek 322 kişinin 6 ay boyunca idrarla kalsiyum atımı, kanda kolesterol ve tansiyon takipleri yapılmıştır. Bu diyeti uygularken kırmızı eti yağsız, tavuk-balık-hindi etini derisiz ve göğüs kısmı, süt-yoğurt az yağlı tercih etmeleri sağlanmıştır. Ve araştırmanın sonucunda idrarla kalsiyum atımı azalmış, kanda kolesterol düzeyleri düşmüş ve tansiyon problemi ortaya çıkmamıştır.

Özetle; yeterli düzeyde proteinli beslenme yapılmalı, az yağlı besinler tercih edilerek zayıflama ya da kilo koruma programları uygulanmalıdır.